A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

maandag 17 mei 2010

Geheime Groene Roos Genootschap

HAARLEM - Aan de oever van het Zuider Buiten Spaarne zijn zondag twee moerastuinen afgemeerd. Het initiatief tot het plaatsen van deze tuinen is genomen door het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG), een club actieve bewoners van het Rozenprieel die zich inzetten voor een groen, mens- en diervriendelijk Rozenprieel.

Op zondag 16 mei werden de drijvende tuinen door wethouder Rob van Doorn officieel, na het tekenen van de adoptiecontracten, overgedragen aan hun adoptieouders: de bewoners van de woonboten aan het Spaarne. Zij nemen de taak op zich om de tuinen te onderhouden.

De beplanting van de tuinen is afgestemd op een optimaal ecologische rendement.

1 opmerking: