A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

woensdag 20 augustus 2014

Visit to the Rose de Mai Fields in Grasse

These are the largest rose fields in Grasse - 70,000 square meters with 50,000 Rosa centifolia bushes. The same growers also have 3 hectares of Jasminum grandiflorum which are the home to about 60,000 jasmine shrubs. These fields are owned by the company of Chanel and are used exclusively for No. 5 parfum extrait. They also have iris fields, but this will be discussed another day. The company bought those fields (originally planted by monks) and thus solved the problems that most growers face: shortage of pickers (especially for the jasmine, since the pickers are paid by the yield - where as in rose harvest, they are paid by the hour) and worries about market for the finished product. In the olden days, most of the homes in Grasse had little jasmine fields next to them, and they only picked the flowers and brought them to a cooperative extraction plant in the city for extracting the concrete and absolute. Now most of the jasmine fields are gone because of land development (and the issues mentioned above - which most like has caused the former jasmine growers to sell their land).ayalasmellyblog