A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

dinsdag 24 november 2009

De Rozenkrans

De Rozenkrans is een gebedssnoer (met 15 grote en 150 kleine kralen), dat wordt Gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit bestaat uit 150 maal (15 x 10) het Wees Gegroet, afgewisseld, na ieder tientje ', met een Onze Vader. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt veelal een derde gedeelte, met gebruik maken van een kleiner snoer, het zgn. .. .. rozenhoedje, gebeden.

De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan zeer Verschillende religieuze gebruiken, oa het herhalend gebed, wat we bij de oude Egyptische kluizenaars aantreffen, in de oosterse kerken leeft (Jezusgebed) en ook in buitenchristelijke godsdiensten (zoals het hindoeisme, boeddhisme en de islam) aangetroffen wordt . In de Liturgische getijden van kloostergemeenschappen werden alle psalmen (150) gebeden; voor de ongeletterden werden de psalmverzen vervangen door 150 Onze Vaders. In de 12de eeuw kwam hiervoor het Wees Gegroet in de plaats. De Verdeling in tientjes, waartussen telkens een Onze Vader wordt gebeden, ontstond in de 15de eeuw. Ook ontstond in deze eeuw de aanroepingen bij elk tientje van de rozenkrans, de zogeheten geheimen.
Bij het bidden van de rozenkrans staan wij stil bij elk van de Vijf onderdelen van de blijde, de droevige en de glorievolle geloofsgeheimen. Dat zijn respectievelijk de geheimen van de menswording, van het lijden en van de verheerlijking van Jezus Christus.


zaterdag 14 november 2009

Rose essential oil

Steam distilled essential oil of rose petals is a great luxury. Otto is the term used to differentiate the steam distilled variety from the 'Absolute'. This otto is bright, alive, and richly floral and complex. It is from the Bulgarian 'damask' Rose, cultivated since the 16th century, which is considered to produce the finest quality essence.
In aromatherpay applications, the Otto is more potent than the Absolute, and an even smaller amount is needed. Some perfumers consider that even fractions of a percent can do wonders. This is the oil of love, that has many psychological and physiological applications.
The Rose Absolute is deeper - more middle note than high - both are very intriguing. For all therapeutic uses, we highly recommend this Rose Otto. For simple aromatic uses and perfumery, where a true Rose flower aroma is desired, we recommend our wonderful Absolute. Rose Otto is considered the essential oil with the highest vibration used in aromatherapy today.
The essential oil is a pale yellow liquid that will form white or clear crystals at a temperature of around 70 degrees F. The oil will solidify into an opaque paste at even cooler temperatures. This completely natural, and is indicative of a pure steam distillate of rose petals. By holding the bottle between your hands, the oil will soon warm and return to a completely liquid state.
There is perhaps no better essential oil for women and men than Rose oil for use in treating conditions of the reproductive system. It is highly valued in formulas for mature, dry and sensitive skin, and its tonic action on the heart appears to help relieve cardiac congestion, improve sluggish circulation, and tone the capillaries.
The aroma of this oil is light yet tenacious, intoxicating even to some - it should be noted, however, that the Otto may not immediately strike one of the smell of roses - it is an aroma unto itself - again, the Absolute is more accurate to the full aroma of the flower. However, Rose Otto is considered the more 'therapeutic' of the two - it may bring balance and harmony, perhaps helping one overcome insecurities. Rose can be elevating to the mind and spirit, being considered the premier essential oil for opening the heart chakra, allowing heart centered contact and outlook.
The scent is sweet, rich, and floral - exclusive to the extract of history's most revered flower. Though the rose is renown for its fragrance, the flower actually contains very little aromatic oil by weight. Some 60,000 roses are needed to distill a single ounce of oil, or about 60 roses PER DROP, a fact which brings the seemly high cost of rose oil into perspective.
Rose oil is a gentle tonic for the heart, with the key to Rose's psychological properties being its effect on the center of emotional being. Rose calms and supports the heart, helping to nourish 'heart-yin' and restore a sense of well-being. The flower has been considered great in its ability to heal emotional wounds by bringing warmth to the soul.
Rose essential oil was first distilled by the Arabic Physician Avicenna, who wrote an entire book on its many healing properties. Rose makes a great skin oil for all skin types, and especially for dry, sensitive, or aging skin - for this we recommend a 1-3% dilution in Jojoba oil, or a carrier oil combination that best suits your skin type. Rose otto is also considered strongly anti-viral, and has been used successfully to treat herpes legions.

Steam distilled rose can be utilized in a number of ways; it is very gentle, being suitable for use on the skin 'neat', in massage oil, and in a bath, as well as in a diffuser. As a perfume, the absolute can be worn directly on the skin – its 'tenacious' quality will have the aroma slowly released for many hours. For therapeutic use for the emotions, a dilution of 10% of in jojoba oil is often used, being massaged into the heart area – a diffuser is very effective for this purpose as well. The absolute can also be added in small amounts to any skin cream, though using a home-made natural recipe is often the nicest.

What does the perfect rose look like?

vrijdag 13 november 2009

De zaligen/ gedicht van De Mérode


‘De gele rozen lichten langs ‘t terras.
In diepe stoelen liggen zij te rusten,
De zaligen, die elkaar gelukkig kusten,
De toekomstloozen; heel hun leven was
Een dringen naar de voorgeweten uren,
Waar alles eensklaps in vergeten is;
‘t Verwaait nadat het stukgereten is
Hun oud bestaan; en nooit kan iets meer duren
Naast dit verzonken zijn, dit niet meer wezen,
Deze vervaarlijk stille eeuwigheid,
Dit weggevaagd zijn en terust geleid,
Waaruit zij langzaam stil en moe verrezen.
De regen een grijs kraalgordijn, een poos
Zacht tikkelend, laat door zijn lauwe kieren
Hun ’t paradijs nog zien met zijn revieren,
Achter de vlammen van de gele roos.’

Om dit gedicht te kunnen plaatsen moet allereerst de achtergrond van de roos in de poëzie van De Mérode worden belicht. In zijn bundel De rozenhof, geschreven net na zijn gevangenschap, spreekt de dichter over een witte en over een rode roos. De rode roos staat voor de seksuele hartstocht en de lichamelijk beleefde liefde, terwijl de witte roos veel meer duidt op de niet-zinnelijke, geestelijk beleefde liefde. Een illustratief kwatrijn uit De rozenhof is:

‘Hij zou mij geven wat mijn hart verkoos.
En Zijn beschaduwd aanzicht was een poos
Wachtend geheven, tot ik zachtjes zeide:
De roekeloos verreten witte Roos.’

vrijdag 6 november 2009

ROSES


ROSES
You love the roses - so do I. I wish
They sky would rain down roses,
as they rain From off the shaken bush.
Why will it not?
Then all the valley would be pink and white
And soft to tread on.
They would fall as light As feathers,
smelling sweet; and it would be
Like sleeping and like waking, all at once!

~George Eliot (1819-1880)~

Over mij

Mijn foto

Mijn naam is Geri Meftah. Ik ben aquarellist.
Ik schilder op 300 mg papier. Ik schilder meestal op formaat 1.00 meter bij 70 cm. Maar andere formaten kunnen natuurlijk ook.

Mijn kaarten schilder ik op crèmekleurig papier en kunt u kopen met bijbehorende enveloppe. Info: Mefta001@gmail.com

I am a watercolour artist. I am working on 300 mg paper. Seize of my paintings 1 meter- 70 cm. But of course I can use different seizes. My cards I sell with an envelope. Info: Mefta001@gmail.com