A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

zaterdag 22 mei 2010

Aanmelding kandidaten Roos van Elisabeth

donderdag 20 mei 2010

Zwolle - Dit jaar reikt het Elisabethfonds voor de achttiende keer de Roos van Elisabeth uit. Deze prijs wordt toegekend aan mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maken op het terrein van maatschappelijke integratie van (ex-)psychiatrische patiënten.

Om ook dit jaar weer mensen te prijzen voor hun inzet, doet het Elisabethfonds een oproep aan iedereen in Overijssel om kandidaten aan te melden. De Roos van Elisabeth bestaat uit een kunstwerk en een geldprijs van € 500,- en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling: · die op professionele basis heeft bijgedragen aan de re-integratie van de doelgroep; · die zich op vrijwillige basis succesvol heeft ingespannen voor de maatschappelijke integratie van ex-psychiatrische patiënten; · die zich bijzonder heeft ingezet op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jeugdigen.

Dit jaar vindt de uitreiking plaats op maandag 22 november 2010 in Deventer, op het terrein Brinkgreven van Dimence. Aanmelding van kandidaten Kandidaten dienen via het aanmeldformulier aangemeld te worden. Dit aanmeldformulier is op te vragen bij Anneke Wilpshaar, a.wilpshaar@dimence.nl of .

Aanmelden kan tot 15 augustus 2010. Stichting Elisabethfonds Stichting Elisabethfonds draagt sinds 1991, in de provincie Overijssel, bij aan het bevorderen van de individuele re-integratie van (ex-)psychiatrische patiënten. Dit doet de stichting onder meer door bij te dragen aan positieve beeldvorming en door financieel bij te springen waar verzekering en/of subsidie ontbreken of ontoereikend zijn. Sinds april 2010 zijn het Elisabethfonds en de Dokter Wittenberg Stichting een samenwerking aangegaan. Door de samenwerking kunnen de stichtingen gezamenlijk meer mensen ondersteunen die op hulp zijn aangewezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten