A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

donderdag 27 juni 2013

Roos en Kruis: vrijheid in verbondenheid-


Roos en Kruis: vrijheid in verbondenheid- is de titel van een lezing met gedachtenuitwisseling, welke op dinsdag 25 juni gehouden zal worden in het centrumgebouw van het Lectorium Rosicrucianum, de Geestesschool van het Gouden Rozenkruis. Wat is de betekenis van de Roos en het Kruis in de universele leer van alle tijden? En hoe kan vrijheid in verbondenheid worden opgevat? Door alle tijden heen is er een rode draad, een levensweg die tot vrijheid en eenheid voert. In een Rozenkruisersgeschrift uit de zestiende eeuw, de Fama Fraternitatis, lezen we: -De mensheid zoekt naar bevrijding, maar die bevrijding is er al. Zij zoekt naar een verlossende filosofie, maar die filosofie is er al.- Op deze avond willen wij graag met u van gedachten wisselen over dit altijd actuele thema. limburger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten