A ROSE IS A ROSE IS A ROSE


2009, ik zat gisteren in de trein, het is oktober en buiten zijn prachtige herfstkleuren. Ik mijmerde over het afgelopen jaar, herinnerde de lente en ineens wist ik, ik wil een blog over rozen maken.
Foto's, gedichten, wetenswaardigheden.

Als jong meisje las ik een boek over Gertrude Stein en was geraakt door de woorden

a rose is a rose is a rose

Een cryptische zin die zoiets wil zeggen als: de roos verwijst naar niets anders dan zichzelf, voor eeuwig en voor altijd.

Rozen en bloemen, ze zijn via de liefde, liefdesbrieven en liefdesgedichten tot metaforen van taalraadsels geworden. Niet alleen Gertrude Stein wees ons hierop, ook Mallarmé gebruikte het beeld van een bloem – nog iets algemener dan de roos – als voorbeeld voor het abstraherende karakter van taal. In een prozagedicht schreef hij dat met de uitspraak ‘une fleur!’, alle contouren van die ene bloem naar de vergetelheid worden verbannen, en iets anders dan alle bekende bloemen ontstaat, namelijk de idee van de bloem.

zaterdag 1 september 2012

Indeling naar bloemvorm


  1. Extra gevuld, de roos kan wel 30 tot 70 kroonblaadjes bevatten
  2. Enkele tot halfgevulde ronde en open bloem, met 10-12 bloemblaadjes
  3. Vlakke bloemvorm
  4. Vlakke, rozetvormige bloem met korte, regelmatig gerangschikte kroonblaadjes. 
  5. Gevulde bloem, de roos bevat meer dan 20 kroonblaadjes
  6. Enkele open bloem, met minder dan 8 kroonblaadjes
  7. Hoge bloemvorm, openstaande buitenrand, dichte bloemknop; dit is de klassieke vorm van de Theehybriden
  8. Bolvorm, de vele kroonblaadjes geven de roos de vorm van een kommetje
  9. Vierdelig opgebouwde, rozetvormige bloem (kwartiervorm).
De rangschikking en het aantal kroon- of bloemblaadjes geven de roos haar typerende vorm. Ook kunnen de kroonblaadjes nog verschillende vormen hebben: rond, elliptisch, hartvormig, kegelvormig, met gladde of gegolfde randen. De meest voorkomende bloemvormen zijn (op de foto van links naar rechts): plazilla.com/rozen

1 opmerking:

Over mij

Mijn foto

Mijn naam is Geri Meftah.  Info: Mefta001@gmail.com

I am an artist from Holland.  Info: Mefta001@gmail.com